Czy wiesz, że

W przeszłości młode lipy były ważnym źródłem łyka, z którego wyrabiano łapcie (dawny rodzaj obuwia), różnego rodzaju kosze, sznurki, maty, itp.

Komunikaty

Komunikat II

 

Konferencja

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT II

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konferencji „Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce” organizowanej przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”. 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, Białowieża), w sali konferencyjnej.

PROGRAM

Program konferencji jest dostępny na stronie wydarzenia oraz jako załącznik do Komunikatu II. 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach mogą rejestrować się 28 marca (wtorek) w godzinach 16.30–17:30. Rejestracja dla pozostałych uczestników będzie otwarta w dniu 29 marca (środa) od godz. 8:30 do godz. 14.00.

REFERATY

Uprzejmie prosimy o przygotowanie 15-minutowych wystąpień. Po każdym wystąpieniu przewidziana jest maksymalnie 5-minutowa dyskusja dotycząca tematyki wystąpienia. Uprzejmie prosimy o zachowanie dyscypliny czasowej w trakcie wystąpień.

W sesji plenarnej oraz w sesji 1 na wystąpienia przewidziano 25 minut. 

NOCLEGI

Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w Pokojach Gościnnych BPN (adres: Park Pałacowy 11, Białowieża) w pokojach 2-os. i 3-os.

Szczegółowe informacje dotyczące noclegów (informacja o osobach zakwaterowanych w jednym pokoju) zostaną wysłane do poszczególnych uczestników na adres podany przy rejestracji. 

Uwaga, w dniu 31 marca konieczne będzie wymeldowanie z hotelu w godzinach porannych – przed wyjściem na wycieczkę terenową. Dla osób uczestniczących w wycieczce zapewnione będzie miejsce przechowania bagażu.

WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji wyżywienie w następujących dniach:

- 29 marca – kolacja, 
- 30 marca – śniadanie, obiad, kolacja (ognisko w Filipówce, Organizator zapewnia przewóz uczestników na miejsce),
- 31 marca – śniadanie.

Uczestnicy warsztatów mają dodatkowo zapewnione:

- 28 marca – kolacja
- 29 marca – śniadanie i obiad. 

Pracownicy parków narodowych i krajobrazowych przyjeżdżający wspólnie z uczestnikami warsztatów będą mieli zapewnione wyżywienie w dniach 28, 29 marca.

WYCIECZKA TERENOWA

W trakcie konferencji zaplanowano wycieczkę terenową 31 marca w godz. 9:00-12:30. Osoby, które zgłosiły się na wycieczkę zostaną podzielone na trzy grupy. Wyboru grupy będzie można dokonać w trakcie rejestracji.

• Grupa 1: wizyta w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego (max. 36 osób).

• Grupa 2: wolontariat w ramach monitoringu ornitologicznego  (max. 10 osób). Uwaga, koordynator monitoringu dokona weryfikacji zgłoszonych osób w zakresie umiejętności rozpoznawania głosów ptaków. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w monitoringu ornitologicznym, zostaną dopisane w ramach dostępnych miejsc do Grupy 1 lub Grupy 3.

• Grupa 3: wycieczka do północnej części Białowieskiego Parku Narodowego – Masiewo, Hwoźna, Kosy Most (ok. 40 osób) – wymaga dojazdu własnym samochodem do parkingu przy Kosym Moście.

Osoby, które na etapie rejestracji na konferencję nie zgłosiły chęci udziału w wycieczce terenowej, mogą wpisać się na listę rezerwową. O ostatecznym udziale w wycieczce zadecyduje liczba wolnych miejsc w Grupie 1 i Grupie 3. 

Przypominamy o konieczności zabrania odpowiedniego obuwia, ciepłego okrycia oraz parasola lub kurtki przeciwdeszczowej, jak również lornetki.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji. Dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą publikowane na stronie: http://sercewpuszczy.pl/pl/konferencja  

Do zobaczenia w Białowieży!

Adres biura konferencji:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl
tel. 22 840 66 64, fax. 22 851 62 01

 

Warsztaty

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach:

Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS .pdf
Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody .pdf

  

Komunikat

Szanowni Państwo,

dziękujemy za rejestrację na konferencję "Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce".

Potwierdzenie wpisania Państwa na listę uczestników oraz informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów do dedykowanych sesji tematycznych zostaną przesłane najpóźniej 28 lutego.

Komunikat I

Konferencja

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT I

Parki narodowe, od początku swego istnienia, są miejscem koncentracji badań przyrodniczych. Wyniki długotrwałych prac badawczych pozwoliły opisać zjawiska i procesy w nich zachodzące. Badania te stały się podstawą do prowadzenia monitoringu przyrody.

Podczas konferencji chcemy porozmawiać o sposobie organizacji monitoringu w parkach narodowych o tym, jaka jest współpraca ze środowiskiem naukowym? Jaki jest wkład prowadzonego monitoringu przyrodniczego do badań naukowych? Jaka problematyka badawcza jest wynikiem tego współdziałania?

Celem konferencji jest dyskusja nad rolą parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych, ochrony przyrody, monitoringu przyrody. Konferencja da możliwość wymiany doświadczeń dotyczących praktycznego wykorzystania monitoringu do planowania działań ochronnych, roli danych pochodzących z monitoringu przyrodniczego w odniesieniu do właściwego zarządzania obszarami ochrony przyrody.

Już po raz drugi Puszcza Białowieska stanie się miejscem do dyskusji na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania obszarem chronionym, jakim jest park narodowy, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu przyrodniczego.

Konferencja jest skierowana do pracowników parków narodowych, parków krajobrazowych, przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony przyrody. Ramowy program konferencji przewiduje warsztaty dla maksymalnie 40 osób (28 - 29 marca), obrady (29 - 30 marca) oraz jednodniową wycieczkę terenową (31 marca). Szczegółowy program konferencji zostanie zamieszczony w Komunikacie II, który roześlemy po 27 lutego 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi w pokojach 2-os. i 3-os. oraz wyżywienie dla maks. 160 uczestników. Koszty dojazdu do Białowieży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Rejestracja rozpocznie się 20 stycznia 2017 r. i potrwa do 20 lutego 2017 r. Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie www.sercewpuszczy.pl. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie wysłane do każdego zakwalifikowanego uczestnika mailem.

Konferencja jest organizowana przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem” realizowanego w programie „Ochrona Różnorodności Biologicznej Ekosystemów”, dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą publikowane na stronie: http://www.sercewpuszczy.pl/pl/konferencja

 

Adres biura konferencji:
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl
tel. 22 840 66 64, fax. 22 851 62 01

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ul.  Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa

www.sercewpuszczy.pl, email: konferencja@sercewpuszczy.pl

tel. 22 840 66 64 wew. 116, fax 22 851 62 01

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: