Czy wiesz, że

W przeszłości młode lipy były ważnym źródłem łyka, z którego wyrabiano łapcie (dawny rodzaj obuwia), różnego rodzaju kosze, sznurki, maty, itp.

Konferencja "Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Szczegółowy program konferencji

"Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce"

Białowieża, 28-31 marca 2017 r.

28 marca (wtorek)

16:30–17-30

Rejestracja uczestników

17:30–19:00

Warsztaty - cz. 1

Kierunki rozwoju QGIS - Borys Jurgiel (QGIS Developer Team)

Dron jako narzędzie monitoringu - Grzegorz Górecki (Stacja Terenowa Instytutu Zoologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii)

19:30

Kolacja

29 marca (środa)

Rejestracja na konferencję od godziny 8:30 do 14:00

8:00

Śniadanie

9:00–13:30

Warsztaty - cz. 2

14:00–15:00

Obiad

15:00–16:40

Otwarcie konferencji

Olimpia Pabian, Białowieski Park Narodowy
Maria Andrzejewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Sesja plenarna Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych

15.20 – 15.50 Badania naukowe w parkach narodowych – refleksje biologa-badacza
dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski

15.50 – 16.20 Nauka w Parku, Park w Nauce - 95 lat doświadczeń BPN
dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski

16:40–17:00

Przerwa kawowa

17:00–18:40

Sesja 1: Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych - prezentacje parków narodowych i współpracujących z nimi ośrodków naukowych

17.00 – 17.25 Po co parkom narodowym pracownie naukowe? – studium przypadku na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego 
dr hab. inż.  Paweł Czarnota, Pracownia Naukowo-Edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego

17.25 – 17.50  Historia badań Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieskim Parku Narodowym i ich znaczenie dla ochrony przyrody
dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

17.50 – 18.15 Prezentacja Parku Narodowego „Belavezhskaya Pushcha”
Dimitry Bernatski,  Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, Białoruś

18.15 – 18.40 Monitoring przyrodniczy w Białowieskim Parku Narodowym
mgr inż. Andrzej Keczyński, mgr Małgorzata Karczewska, Białowieski Park Narodowy

Monika Rusztecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

19:00

Kolacja

30 marca (czwartek)

7:00

Śniadanie

8:30–10:00

Sesja 2: Zmiany przyrody na obszarach chronionych w świetle prowadzonych prac monitoringowych

8.30 – 8.50 Bezkręgowce wodne w wodach parków narodowych – inwentaryzacja, badania naukowe, monitoring
dr Grzegorz Tończyk, Uniwersytet Łódzki

8.50 – 9.10 Monitoring ptaków wodnych i błotnych w Parku Narodowym Ujście Warty – założenia i problemy
mgr Agata Jirak-Leszczyńska, mgr inż. Łukasz Ulbrych, Paweł Baranowski, Park Narodowy Ujście Warty

9.10 – 9.30 Rola długookresowych badań dynamiki lasów Gorczańskiego Parku Narodowego w poznawaniu naturalnych zjawisk przyrodniczych
dr inż. Kazimierz Chwistek, Pracownia Naukowo-Edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego

9.30 – 9.50 System monitoringu przyrodniczego w Wigierskim Parku Narodowym i jego znaczenie dla gospodarowania przestrzenią przyrodniczą Parku
dr Lech Krzysztofiak, Wigierski Park Narodowy

10:00–10:15

Przerwa kawowa

10:15–12:00

Sesja 3: Praktyczne sposoby wykorzystania danych z monitoringu w parkach narodowych i krajobrazowych

10.15 – 10.40 Monitoring wybranych kluczowych gatunków korników oraz wydzielających się drzew w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego – koncepcje praktycznego wykorzystania wyników
dr inż. Lech Buchholz, Paulina Sikora i Małgorzata Ossowska, Świętokrzyski Park Narodowy

10.40 – 11.00 Ochrona gatunków ptaków strefowych w powiązaniu z ich monitoringiem w Parku Narodowym Gór Stołowych
dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych

11.00 – 11.20 Monitoring Natura 2000 w obszarze PLC Tatry – podsumowanie dotychczasowych prac i plany na przyszłość
mgr inż. Paweł Kauzal, Tatrzański Park Narodowy

11.20 – 11.40 Monitoring dużych drapieżników przy użyciu foto-pułapek w Gorczańskim Parku Narodowym – wiedza i możliwości jej wykorzystania w praktyce
dr inż. Jan Loch, Gorczański Park Narodowy

11.40 – 12.00 Monitoring zwierząt z wykorzystaniem foto-pułapek – organizacja danych i zarządzanie projektem przy pomocy aplikacji TRAPPER
mgr Jakub Bubnicki, Instytut Biologii Ssaków PAN

12:00–12:30

Przerwa kawowa

12:30–13:30

Sesja 4: Monitoring skuteczności działań ochronnych w parkach narodowych i na terenie obszarów Natura 2000

12.30 – 12.50 Monitoring wpływu zabiegów ochrony czynnej na wybrane zbiorowiska i gatunki flory polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym i na obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”
dr inż. Jan Loch, Gorczański Park Narodowy

12.50 – 13.10 System GIS Tatrzańskiego Parku Narodowego – założenia, praktyczne wykorzystanie, wnioski na przyszłość
mgr Katarzyna Dąbrowska-Stanik, Tatrzański Park Narodowy

13:30–15:00

Obiad

15:00–15:45

Dyskusja panelowa: Monitoring przyrodniczy w Parkach Narodowych

15:45–16.30

Podsumowanie dyskusji i obrad

18:00

Kolacja/ognisko – Filipówka

31 marca (piątek)

8:00

Śniadanie (wymeldowanie, przekazanie bagażu do przechowalni), dojazd/dojście na miejsce zbiórki

9:00–12:30

Wycieczka terenowa (teren BPN)

  • Rezerwat Ścisły: max. 36 os.;
  • Rezerwat Ścisły - monitoring ptaków: max. 10 os. (kwalifikacja na podstawie decyzji prowadzącego);
  • Białowieski Park Narodowy (Hwoźna, Masiewo): ok. 40 os.
Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: