Czy wiesz, że

Rysie euroazjatyckie, jedne z największych europejskich drapieżników, polują głównie nocą. Dzień spędzają w kryjówkach.

Rejestracja 2017

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: