Czy wiesz, że

Najwyższe w Polsce lipy drobnolistne rosną w Puszczy Białowieskiej, gdzie osiągają do 37 m wysokości.

Rejestracja 2017

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: