Czy wiesz, że

Puszcza Białowieska jest najbardziej na północ wysuniętym obszarem w Europie, na którym rozmnaża się ciepłolubna ważka – szafranka czerwona.

Rejestracja 2017

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: