Czy wiesz, że

Samice żerdzianki Urussowa składają jajeczka na świerkach osłabionych przez pożar, korniki bądź inwazję gatunków niszczących pędy.

Rejestracja 2017

Rejestracja na konferencję została zakończona.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: