Czy wiesz, że

W polskiej części Puszczy Białowieskiej niecały 1% drzewostanów stanowią drzewostany lipowe.

Program warsztatów

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach: 

Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS              .pdf 
Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody .pdf

 

Program warsztatów

28 marca, 17.30 - 19.00 

Wprowadzenie do warsztatów

Grupa 1: Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS

 • 17.30 – 17.50 Wprowadzenie do zajęć, test wiedzy bazowej GIS, zasady „hackatonu”;
 • 17.50 – 18.25 Możliwości analityczne QGIS – Daniel Starczewski, Anna Adamowicz (Centrum UNEP/GRID-Warszawa);
 • 18.25 – 19.00 Kierunki rozwoju QGIS – Borys Jurgiel (QGIS Developer Team).

Grupa 2: Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

 • 17.30 – 17.45 Wprowadzenie do warsztatów, sprawy organizacyjne, podział na zespoły terenowe;
 • 17.45 – 18.20 Zastosowania aplikacji mobilnych w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego (uwarunkowania techniczne, przegląd urządzeń) Sylwester Kulik, Filip Ciółkowski, TAXUS IT;
 • 18.20 – 19.00 Dron jako narzędzie monitoringu – uwarunkowania prawne i organizacyjne, przegląd urządzeń i ich funkcjonalności – Grzegorz Górecki, Stacja Terenowa Instytutu Zoologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii.

 

29 marca, 9.00 - 13.30 

Grupa 1: Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS

Warsztaty prowadzą:
Daniel Starczewski – Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Anna Adamowicz – Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Borys Jurgiel – QGIS Development Team.

9.00 – 9.15 Podsumowanie testu wiedzy bazowej  GIS

9.15 – 10.15 Rozgrzewka 

Przykładowe zadania analityczne w QGIS (zapytania SQL, analizy przestrzenne - dane wektorowe)

HAPSnij QGIS 

10.15 – 10.45 Wyzwanie pierwsze; 

10.45 – 11.15 Wyzwanie drugie; 

11.15 – 11.45 Przerwa; 

11.45 – 13.00 Wyzwanie trzecie; 

13.00 – 13.30 Podsumowanie, dyskusja, dekoracja zwycięzców.

Zakres tematyczny (ujęcie funkcjonalne):

 • Zapytania atrybutowe SQL;
 • Zapytania przsetrzenne;
 • Narzędzia geoprocesingu – przecięcia warstw tematycznych (suma, iloczyn, różnica, obszary wyłączenia), bufory, analizy statystyczne; 
 • Wizualizacja wyników w formie mapy tematycznej.

Zakres tematyczny (ujęcie merytoryczne): 

 • Określenia zróżnicowania siedlisk, zbiorowisk roślinnych, gatunków, drzewostanu i inne; 
 • Zestawienie/wyznaczanie długości/powierzchni objętych danym działaniem;
 • Opracowania mapowe projektowanych działań.

Grupa 2: Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody

Zajęcia Aplikacje Mobilne prowadzą: Sylwester Kulik, Filip Ciółkowski TAXUS IT
Zajęcia dot. zastosowania dronów prowadzi: Grzegorz Górecki, Stacja Terenowa Instytutu Zoologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Zespół 1: 9:00 – 11:00 Aplikacje mobilne
Zespół 2: 9:00 – 11:00 Zastosowania dronów w praktyce monitoringu przyrodniczego

Przerwa 11:00 –11:30

Zespół 1: 11:30 – 13:30 Zastosowania dronów w praktyce monitoringu przyrodniczego
Zespół 2: Aplikacje mobilne

Zakres tematyczny warsztatów terenowych Aplikacje Mobilne:

 • Odszukiwanie punktów w terenie z wykorzystaniem GPS;
 • Tworzenie warstw pomiarowych;
 • Pomiar punktowy obiektów;
 • Pomiar uśredniony obiektów lliniowych;
 • Pomiar ciągły obiektów poligonowych;
 • Pomiary z wykorzystaniem dalmierza laserowego.

Zakres tematyczny warsztatów Zastosowania dronów w praktyce monitoringu przyrodniczego: 

 • Do jakich obserwacji monitoringowych warto zastosować drony? 
 • Planowanie przelotu – zasady bezpieczeństwa; 
 • Przygotowanie sprzętu do pracy; 
 • Jakie zdjęcia może zrobić dron? (zdjęcia w widmie widzialnym, zdjęcia termowizyjne, inne); 
 • Podstawowe zasady wykonywania przelotów; 
 • Obróbka danych, wizualizacja wyników; 
 • Zastosowania pozyskanych danych.

Obiad 14:00

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: