Czy wiesz, że

Z nektaru lipy drobnolistnej powstaje pyszny miód lipowy. Ma on podobne właściwości, jak napar z lipowych kwiatów, czyli działa napotnie, przeciwzapalnie, a także uspokajająco.

O projekcie

Celem projektu jest aktualizacja i uspójnienie wiedzy na temat stanu zachowania zasobów przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego.

W ramach projektu "Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem" zostaną podjęte działania zmierzające do aktualizacji istniejących zasobów, pozyskania nowych danych oraz wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania działaniami ochronnymi w ekosystemach Białowieskiego Parku Narodowego.

Dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa powstanie zintegrowany system do gromadzenia, analiz i udostępniania informacji o przyrodzie obszaru, w skład którego wejdą:

  1. spójna baza danych przyrodniczych Parku, umożliwiająca większą efektywność prowadzonych działań ochronnych.
  2. system zarządzania działaniami ochronnymi Parku wraz z modułami do prowadzenia analiz przez ekspertów z poszczególnych dziedzin oraz raportowania efektywności podejmowanych działań, mających na celu ochronę cennych ekosystemów i gatunków,
  3. aplikacja mapowa, tzw. geoportal, który umożliwi dostęp do zgromadzonych w bazie zasobów różnym zainteresowanym podmiotom.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano:

  1. realizację cyklu spotkań o charakterze warsztatowym dla pracowników parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego, poświęconych monitoringowi cennych siedlisk oraz gatunków,
  2. realizację dwóch międzynarodowych konferencji naukowych,
  3. doposażenie bazy terenowej w północnej części Parku, służącej naukowcom prowadzącym badania na terenie Parku, studentom oraz wolontariuszom,
  4. opracowanie szeregu monografii opisujących bogactwo przyrodnicze Puszczy.
Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: