Czy wiesz, że

Kruchomięsak ciemniejący to bardzo rzadki w Europie gatunek grzyba rozwijający się na martwym drewnie świerkowym. W Polsce występuje jedynie w Białowieskim Parku Narodowym.

Działania

Działania podejmowane w ramach projektu skupiają się wokół dwóch głównych wątków:

  1. aktualizacji i uzupełnienia informacji na temat zasobów przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego,
  2. stworzenia zintegrowanego systemu do gromadzenia, analizowania i udostępniania informacji o przyrodzie obszaru.

Prace ekspertów przyrodników będą skupiały się na ocenie stanu zachowania i monitoringu siedlisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), waloryzacji i opisie stanu zachowania lądowych siedlisk nieleśnych BPN, a także inwentaryzacji i waloryzacji ekosystemów wodnych Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki podjęciu tych działań będzie możliwe przygotowanie spójnej bazy danych przyrodniczych Parku, umożliwiającej większą efektywność prowadzonych działań ochronnych i stanowiącej podstawę rozwoju ww. systemu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

Działanie 1: Stan zachowania i monitoring siedlisk leśnych BPN

Dowiedz się więcej tutaj.
Działanie 2: Waloryzacja i opis stanu zachowania lądowych siedlisk nieleśnych BPN Dowiedz sie więcej tutaj.
Działanie 3: Inwentaryzacja i waloryzacja ekosystemów wodnych Białowieskiego Parku Narodowego Dowiedz się więcej tutaj.
Działanie 4: Warsztaty "Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000" Dowiedz się więcej tutaj.
Działanie 5:Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu obszaru Dowiedz się więcej tutaj.
Działanie 6: Wyposażenie bazy terenowej w celu podniesienia efektywności zarządzania obszarem Parku Dowiedz sie wiecej tutaj.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: