Czy wiesz, że

Stare drzewostany Puszczy Białowieskiej stanowią schronienie dla ok. 20 rysi.

Partnerzy

Projekt jest realizowany przez:

Białowieski Park Narodowy (koordynator projektu)

 LogoBPN-finalRGB

 

 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa (partner projektu)

GRID

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: