Czy wiesz, że

Białowieski Park Narodowy jest miejscem, gdzie występuje jeden z najrzadziej spotykanych w naszym kraju gatunków chrząszczy  z rodziny kózkowatych – żerdzianka Urussowa.

Partnerzy

Projekt jest realizowany przez:

Białowieski Park Narodowy (koordynator projektu)

 LogoBPN-finalRGB

 

 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa (partner projektu)

GRID

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: